Fide Dikimi Nasıl Yapılır ?

  • Dikimden 15 dakika önce damlama çalıştırılır.
  • Fide torfunun nemi kontrol edilir. Eğer kuru ise suya bandırma yapılır.
  • Fide dağıtımcısı fidelerin dağıtımını yapar.
  • Dikim de, dikim yapan kişi sol eli ile fide çukurunu açar, sağ eliyle fideyi yerleştirir ve yine çamurlu olan sol eliyle torf görünmeyecek şekilde dikimi sonlandırır.