DİKİM

 • Gerek karık, gerekse damla sulamada; dikim sıklığı 40 * 110 cm. civarında olmalıdır.
 • Hazır fide kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar;
 1. Fide dikilmeden önce süzgeçli kova ile sulanmalıdır,
 2. Dikim sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır,
 3. Dikim ehil kişiler ile yapılmalıdır,
 4. Dikim öncesi toprak mutlaka sulanmalı, yani sıcaklığı yüksek toprağa dikim yapılmamalı,
 5. Dikim yaparken, fide boğazı çok az bir toprakla kapatılmalıdır.
 6. Dikimden sonra mutlaka kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı, dökme şeklinde ilaçlama yapılmalıdır.

SULAMA

 • Toprağın asit, kireç veya tuzluluk durumuna göre, sulama aralıkları belirlenmelidir.
 • Domates tuzluluğa dayanıklı olmasına rağmen, azot alımı ve bitkinin büyümesini sınırlamamak için yüksek tuz konsantrasyonu önlenmelidir.
 • Toprak tuzluluğunun yüksek olduğu durumlarda sık sık sulama yapılmalıdır.
 • İlk salkım oluşuncaya kadar sulamanın seyrek yapılmasında yarar vardır.
 • Sulama mümkün olduğunca günün erken saatlerinde yapılmalıdır.
 • Daima, damla sulama karık (adi) sulamaya göre tercih edilmelidir.

GÜBRELEME

 • En doğru gübreleme, “Toprak Analizine Göre” yapılanıdır.
 • Öneri olarak;

1-  İyi yanmış (fermente olmuş)  hayvan gübresi:

- Dekara 2500 kg. verilmeli.

 • Kimyasal Gübreler:

- Oran olarak ,   (N : P : K)                 

2 : 1 : 3  şeklinde olmalıdır.

- Bu temel elementlere ilave olarak: 

                               Kalsiyum (Ca)

                               Mağnezyum (Mg)

Diğer iz elementleri :  Demir (Fe), Mangan (Mn), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Bor (Bo) ve Molibden (Mo) verilmelidir.

 • Karıkla sulamada Fosfor ve Potas’ın yarısı temel (başlık) gübre olarak verilmelidir. Bunlardan; ticari olarak bilinen 18-46 ve Potasyum Sülfat gübreleri verilebilir.
 • Gübre kaybını önlemek için fazla su verilmemelidir.
 • Not:
 • Potas (K) , meyve kalitesi üzerinde çok etkilidir.
 • Fosfor (P), kök ve çiçek gelişiminde çok önemlidir
 • Azot (N), bitkinin yeşil aksamının gelişmesinde çok etkilidir.
 • Daima Azot ağırlıklı gübreleme ileride meyvenin çatlamasına ve açık renk almasına neden olur.

 

HASTALIK VE ZARARLILAR:

Kök çürüklüğü (Corky root- Pyrenochaeta lycopersici):

                               Köklerde kahverengileşme şeklinde görülür.

                               Önlem:

 1. Dayanıklı çeşitler kullanılmalı,
 2. Toprak dezenfeksiyonu yapılmalı.

Rhizoctania solani:

                Kök boğazında kahverengileşme ve büzülme şeklinde görülür.

                Önlemler:

 1. Kök boğazı ve toprağı kuru tutmak gerekir.

Botrytis cinerea:

                Yaprak seviyesinde, gövdede çürüme

                Gövdede önce açık, sonra koyu kahverengileşme şeklinde görülür.

                Gövde, dal, salkım ve yapraklarda “ gri renkli bir küf “ yapar.

                Önlemler:

 1. Pişkin fide kullanılır.

 

 

 

Nematod :

Kökler üzerinde urlar şeklinde görülür. Bu urlar bitki su düzeninin bozulmasına, yapraklarda sararmaya, meyve ve çiçeklerde dökülmeye neden olur.

Önlemler:

 1. Nematodlu su ve yanmamış hayvan gübreleri kullanılmamalı,
 2. Toprak derin işlenip, her türlü bitki artığı toplanıp yakılmalıdır,
 3. N, P, K lı gübrelerle toprak iyi gübrelenmeli,
 4. Ekim proğramı uygulanmalı ve toprak ilaçlaması yapılmalı,

Kadife leke (Cladosporium fulvum:

Yaprak alt yüzeyinde esmer leke şeklinde görülür. Yüksek nem ve 18-25 C derecede hızlı yayılır.

Önlem:

 1. Uygun ilaçlama yapılmalı,
 2. Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli,

Leveillula taurica:

                Yaprak üzerinde farklı büyüklüklerde, koyu kahverengiye dönüşen nekrotik lekeler.

                Önlem:

 1. Uygun ilaçlama yapılır.

Phytophtrora nicotianae:

                Alt meyvelerde siyah yumuşak bölgeler, ana gövdede siyahımsı gri kısımlar şeklinde görülür.

                Önlem:

 1. Uygun ilaçlama yapılır.

Phytophtrora infenstan:

                Meyve, gövde ve yapraklarda büyük, kahve rengi siyah noktalar şeklinde görülür.

                Önlem:

 1. Uygun ilaçlama yapılır.

Kanser (Didymellla lycopersici):

                Gövde üzerinde kahverengi siyah lekeler şeklinde görülür.

                Önlem:

 1. Hastalıklı bitkiler uzaklaştırılır.
 2. Uygun ilaçlama yapılır.

Verticillium solgunluğu:

                Yavaş gelişme ve solgunluk şeklinde görülür.

                Önlem:

 1. Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli.

Fusarium solgunluğu:

                Koflaşan gövdede, pembe küf sporları ve solgunluk şeklinde görülür.

                Önlem:

 1. Dayanıklı çeşitler kullanılır,
 2. Hastalıklı bitkiler uzaklaştırılır.

 

Sitede yer alan yazı, resim ve haberler izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.